Charlotte Falch Rasmussen

Min profil

Jeg er uddannet psykolog i 2019 fra Århus Universitet.

Mandag-torsdag arbejder jeg hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor jeg har været ansat som psykolog siden 2019. Her rådgiver og vejleder jeg forældre, lærere og pædagoger om problematikker hos børn og unge i hele aldersspektret mellem 0-18 år. Det kan eksempelvis dreje sig om udfordringer, der fx knytter sig til angst, autismespektrumforstyrrelse (ASF) og ADHD, men også andre mistrivselsproblematikker. Min fornemmeste opgave er at gå på detektivarbejde med voksne omkring barnet og understøtte dem i at finde de rigtige strategier til at skabe forandring og trivsel.

Den erfaring har jeg valgt at tage med tage med over i det terapeutiske rum. Derfor er jeg fredage over middag tilgængelig for individuel terapi i klinikken på Granhøjvej 8.

Det er vigtigt for mig, at jeg jævnligt investerer i at blive endnu bedre til det, jeg gør. Derfor modtager jeg løbende supervision for at dygtiggøre mig i mødet med mine klienter. Jeg er godt på vej til at blive autoriseret psykolog.

Booking af tid

  • Jeg er som udgangspunkt tilgængelig i klinikken fredage fra kl. 12.30.
  • Jeg modtager ikke sygesikringsklienter.
  • Du er velkommen til at skrive eller ringe med spørgsmål. Jeg kan også hjælpe dig med afklaring af, om jeg matcher det, du søger hjælp til
  • Jeg kan kontaktes på
  • Booking af tid sker via en af ovenstående kontaktmetoder.
  • Du vil modtage en sms-påmindelse dagen før vores aftale.
  • Er du nysgerrig på, hvordan der ser ud i klinikken, kan du klikke her.

Priser

  • Se her.
  • Afbud skal ske hurtigst muligt. Afbud skal senest ske dagen før kl. 8.00 på telefonsvarer (26285133) eller på mail (charlotte.falch@outlook.dk). Ved for sent afbud faktureres kr. 350,-. Ved udeblivelse faktureres hele honoraret.